Evankeliset Opiskelijat järjestää lähetysaktion Japaniin 18.–29.10.2018
 
Hakuaika Evankelisten Opiskelijoiden lokakuussa järjestettävään Japanin aktioon julistetaan alkaneeksi!
 
Japani on kiehtova sekoitus uutta ja vanhaa. On hyvin avartava kokemus päästä tutustumaan japanilaiseen kulttuuriin. Kristittyjä Japanissa on vain alle 1 %, joten lähetystyölle on Japanissa tarve. Japani on myös haastava lähetyskenttä. Perinteisten pääuskontojen shintolaisuuden ja buddhalaisuuden ja toisaalta maallistumisen keskellä lähetystyö on edennyt hitaasti. Kuitenkin sanoma Jeesuksesta kuuluu myös japanilaisille ja siinä työssä sinäkin voit olla mukana aktion kautta. Aktion kautta saa olla omalta pieneltä osalta osallistumassa Jumalan työhön Japanin kansan parissa ja tutustua lähettien työhön Japanissa. Aktio on myös hyvä paikka olla miettimässä omaa kutsumusta. Voisiko sinusta tulla joskus lähetti?
 
MITÄ ON EDESSÄ?
 
Aktiossa tutustutaan japanilaisiin seurakuntiin ja kristillisiin päiväkoteihin. Aktiossa voi ottaa käyttöön niitä lahjoja mitä kullakin on. Musiikin esittäminen sekä laulaen että omilla soittimilla, todistuspuheen pitäminen, pantomiimi, kielirajojen yli toimivat leikit lasten kanssa, käsinukke/nukketeatteriesitys ovat ainakin esimerkkejä siitä, minkälaisessa toiminnassa lahjoja saa käyttöön.
 
Aktion vetäjänä Japanissa toimii Sleyn Japanin lähetti Mirjam Harju. Pääset tutustumaan Mirkun, sekä muiden Sleyn Japanin lähettien Hanna Penttisen sekä Hiroaki ja Päivi Yoshimuran tekemään työhön Tokiossa ja heidän työskentelyseurakuntiinsa sekä myös muiden tokiolaisten luterilaisten seurakuntien ja Naganon läänissä sijaitsevan Iidan seurakunnan ja päiväkodin toimintaan.
 
ENNEN AKTIOTA, AKTION AIKANA JA SEN JÄLKEEN
 
Matkaan lähteviltä edellytetään osallistumista kahdelle valmistavalle viikonloppukurssille Karkussa syksyllä 2018 ennen aktiota 7.–9.9. sekä 12.–14.10. Lisäksi ryhmä kokoontuu ensitapaamiseen Tampereelle yhdeksi päiväksi keväällä 2018 ennen aktiota.
 
Aktioryhmästä joku valitaan huolehtimaan yhteydenpidosta Sleyn lähetysosastoon, aktion tiedottamisesta, mm. kuvaamisesta, blogin pitämisestä, juttujen kirjoittamisesta ja lähettämisestä Sanansaattajaan ja yhteydenpidosta EO:n pääsihteeriin ja/tai lähetyspappiin aktiokohteessa.
 
Aktion jälkeen lisäksi kanavan pitäminen yms. Maata Näkyvissä-festareilla Turussa (marraskuu 2018) sekä EO:n Starttipäivillä Karkussa syksyllä 2018 kuuluvat aktiopestiin. Nämä matkat ovat omakustanteisia.
 
Aktiolaiset vierailevat aktion jälkeen pyyntöjen ja erillisten sopimisten mukaan pienemmissä ryhmissä EO:n illoissa kertomassa kokemastaan ja innostamassa näin opiskelijoita lähetystoimintaan. Näistä matkoista korvataan matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan kahdelle aktiolaiselle.
 
MITÄ AKTIO MAKSAA?
 
Aktiolaisen omavastuuosuus on noin 800 euroa. Se sisältää matkat Japaniin ja siellä eri kohteisiin, majoittumiset ja ruokailut (aamu- ja iltapalat sekä lämpimän ruuan päivässä). Edelleen hintaan sisältyvät edellä mainittujen valmistavien kurssien osallistumismaksut, majoittumiset ja ruokailut sekä Tampereella pidettävä koulutuspäivä. Omavastuuhinta ei kata aktion kaikkia kuluja, mutta loput rahat tulevat EO:n lähetysrenkaan keräämistä varoista.
 
Jokainen kustantaa itse matkavakuutukset, matkat kahtena viikonloppuna Karkkuun, Tampereelle suunniteltuun yhteiseen tapaamiseen ja kotoa Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja takaisin. Mitään erityisiä rokotuksia ei tarvita, mutta matkaanlähtijän tulee varmistaa, että hänellä on perusrokotukset voimassa (kurkkumätä, jäykkäkouristus, polio ym.). Tietoa suomalaisen perusrokotuksista saa kunnallisista terveyskeskuksista. Kukin varaa lisäksi omat käyttörahat matkalle. Henkilökohtaisia apurahoja matkaan voi koettaa hakea esim. omalta seurakunnalta ja hiippakunnan lähetystoimistolta.
 
OLISIKO TÄMÄ JUURI SINULLE?
 
Aktioon valitaan noin 10 henkilöä. Osallistujilta edellytetään henkilökohtaista uskoa Jeesukseen ja sitoutumista luterilaiseen tunnustukseen. Lisäksi valintakriteereinä huomioidaan mm. EO:n tai muuhun Sleyn toimintaan osallistuminen sekä kyky sopeutua ja toimia ryhmässä. Osallistujat pyritään valitsemaan eri puolilta Suomea eri EO:ista. Riittävä terveydentila ja kohtalainen englannin kielen taito ovat myös hyödyksi. Jos terveydessäsi on jotakin, joka mietityttää aktion suhteen, niin kysy rohkeasti. Ryhmään tarvitaan sekä miehiä että naisia. Hakijan toivotaan pyytävän suosituksen joltakin Sleyn työntekijältä tai vastuunkantajalta.
 
HAKEMUKSET
 
Jos kiinnostus heräsi, niin lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi VIIMEISTÄÄN 18.3.2018 osoitteeseen aleksi.kuokkanen(at)sley.fi
 
Kerro hakemuksessa:
 
* mitä kristillinen luterilainen usko sinulle merkitsee
* miksi haluaisit mukaan aktioon
* millä lahjoilla voisit palvella aktiossa
* missä Sleyn toiminnassa olet ehkä ollut mukana (esim. nuorisotyössä, EO:n toiminnassa, mainitse paikkakunta)
* jos olet hakenut aiemmin EO:n aktioon
* jos olet ollut mukana jonkun toisen järjestön aktiossa tai esilähetyskoulutuksessa
* suosittelijan nimi ja yhteystiedot
* jotain muuta mitä haluat kertoa
 
EO:n pääsihteeri Aleksi Kuokkanen ja EO:n lähetyspastori Johannes Häkämies valitsevat aktioon osallistujat. Valinnasta pyritään tiedottamaan viimeistään 25.3.2018.
 
Jos sinulla on jotain mikä mietityttää aktioon tai hakemiseen liittyen, niin vastaamme parhaamme mukaan myös kysymyksiin ennen hakuajan umpeutumista. Olisiko nyt sinun vuorosi lähteä toteuttamaan suurta tehtävää?
 
Terveisin, Aleksi Kuokkanen, EO:n pääsihteeri
Johannes Häkämies, EO:n lähetyspappi