EO:N SYYSAKTIO VIROON!

Lue aktiolaisten matkapäiväkirjaa Facebookista: Viron aktio

Faktaa aktiomatkasta:

Olet saattanut käydä Virossa turistina, mutta oletko koskaan tutustunut Viroon sisältäpäin? Ihmisiin, seurakuntiin, paikkakuntiin, tapaan olla, elää ja uskoa. TÄMÄ Viro sinun pitää nähdä, koska se on jotain ihan toista kuin Suomi.

Jeesus Kristus antoi ylösnousemuksensa jälkeen meille maailman suurimman ja hienoimman tehtävän: viedä ilosanoma Jeesuksesta kaikille kansoille. Nyt on tosi helppo tilaisuus päästä toteuttamaan tätä suurta tehtävää ulkomailla! Ja mikä olisi rakkaampi kohde kuin oma maallistunut sukulaiskansamme vastarannalla?

Armon vuonna 2017 EO:n ulkomaanaktio valloittaa Viron. Aikavälillä 9.-22.10. on tiedossa tutustumista lähetystyöhön paikan päällä, omien lahjojen likoon laittamista, Jumalan työrukkasena olemista ja lähetyskäskyn todeksi elämistä etelänaapurissa.

MITÄ ON EDESSÄ?
 
Suomea ja Viroa pidetään usein virheellisesti samanlaisina, koska kielellisesti ymmärrämme toisiamme yllättävän hyvin ja sijaintikin on aika läheinen. Aktioporukka pääsee tutustumaan virolaisiin kansana, tutustumaan ihmisiin ja myös tekemään yhteistä työtä virolaisten kanssa. Viron nuorista kristityiksi itsensä ilmoittaa noin 1%, kokonaisuutena kansasta kristittyjä on noin 20%. Mitä loput kansasta sitten uskovat? Ovatko kaikki kristitytkään vapaita neuvostoaikojen ateismivyörytyksestä ja uususkontojen marssista uudelleenitsenäistymisen jälkeen?

Mitä sinun oletetaan osaavan? Kristitty ihminen, joka haluaa etsiä erilaisia palvelutehtäviä Kristuksen kirkossa, pääsee antamaan yhteiseen käyttöön ne lahjat, jotka Jumala on hänelle antanut. Ne lahjat, jotka sinulle on annettu. Löytyykö musiikin lahjoja? Niitä on helppo hyödyntää. Puheiden pitäminen on oma juttu? Kyllä, puhumaankin pääsee. Palvelun lahja on sinun juttusi? Palvelutehtäviä on monia. Aktio muotoutuu aina osallistujiensa summaksi, ja Jumala avaa paikat, missä olla mukana.

Aktion ohjelmassa on mukana EO:n nimikkolähetti Kirsi Vimpari, jonka työhön Tartossa aktio tutustuu ensimmäisellä viikolla, sekä pääsee tutustumaan rovastikunnassa muutamiin seurakuntiin. Toinen viikko vietetään Pohjois-Virossa Keilan tuntumassa osallistuen Neljän Tuulen ristivaellukseen, joka on tavoittava työmuoto. Tänä vuonna kutsumme ihmisiä osallistumaan Keilan kirkkopäiville, joka sijoittuu aktion viimeiseen viikonloppuun.

ENNEN AKTIOTA, AKTION AIKANA JA SEN JÄLKEEN

Matkaan lähteviltä edellytetään osallistumista Ensiaskeleita lähetystyössä -kurssille Karkussa syksyllä 2017 ennen aktiota 29.9.-1.10. ja aktion jälkeen 10.-12.11. Lisäksi ryhmä kokoontuu koulukseen Tampereelle yhdeksi päiväksi keväällä tai syksyllä ennen aktiota.

Aktioryhmästä joku valitaan huolehtimaan yhteydenpidosta Sleyn lähetysosastoon, aktion tiedottamisesta, mm. kuvaamisesta, blogin pitämisestä, juttujen kirjoittamisesta ja lähettämisestä Sanansaattajaan ja yhteydenpidosta EO:n pääsihteeriin ja/tai lähetyspappiin aktiokohteessa.

Aktion jälkeen lisäksi kanavan pitäminen yms. Maata Näkyvissä -festareilla Turussa (marraskuu 2017) sekä EO:n Starttipäivillä Karkussa syksyllä 2018 kuuluvat aktiopestiin. Nämä matkat ovat omakustanteisia.

Aktiolaiset vierailevat jälkeen aktionpyyntöjen ja erillisten sopimisten mukaan pienemmissä ryhmissä EO:n illoissa kertomassa kokemastaan ja innostamassa näin opiskelijoita lähetystoimintaan. Näistä matkoista korvataan matkakulut kahdelle aktiolaiselle.

MITÄ SE MAKSAA?

Aktiolaisen omavastuuosuus on 300 euroa. Se sisältää matkat Viroon ja siellä eri kohteisiin, majoittumiset ja ruokailut (aamu- ja iltapalat sekä lämpimän ruuan päivässä). Edelleen hintaan sisältyvät Ensi askeleita lähetystyöhön -kurssin osallistumismaksut, majoittumiset ja ruokailut sekä Tampereella pidettävä koulutuspäivä. Omavastuuhinta ei kata aktion kaikkia kuluja, mutta loput rahat tulevat EO:n lähetysrenkaan keräämistä varoista.

Jokainen kustantaa matkavakuutukset, matkat kahtena viikonloppuna Karkkuun, Tampereelle suunniteltuun yhteiseen tapaamiseen ja kotoa Helsinkiin laivasatamaan ja takaisin. Kukin varaa lisäksi omat käyttörahat. Henkilökohtaisia apurahoja matkaan voi hakea esim. omalta seurakunnalta ja hiippakunnan lähetystoimistolta. Niiden myöntämisestä on hyviä kokemuksia aiemmilta vuosilta.

OLISIKO TÄMÄ JUURI SINULLE?

Aktioon valitaan yhteensä enintään 8 henkilöä. Osallistujilta edellytetään henkilökohtaista uskoa Jeesukseen ja sitoutumista luterilaiseen tunnustukseen. Lisäksi valintakriteereinä huomioidaan mm. EO:n tai muuhun Sleyn toimintaan osallistuminen sekä kyky sopeutua ja toimia ryhmässä. Osallistujat pyritään valitsemaan eri puolilta Suomea eri EO:ista. Riittävä terveydentila ja kohtalainen englannin kielen taito ovat myös tarpeen. Jos terveydessäsi on jotakin, joka mietityttää aktion suhteen, niin kysy rohkeasti. Ryhmään tarvitaan sekä miehiä että naisia. Hakijan toivotaan pyytävän suosituksen joltakin Sleyn työntekijältä tai vastuunkantajalta.

HAKEMUKSET

Kerro hakemuksessa:
* mitä kristillinen luterilainen usko sinulle merkitsee
* miksi haluaisit mukaan aktioon
* millä lahjoilla voisit palvella aktiossa
* missä Sleyn toiminnassa olet ehkä ollut mukana (esim. nuorisotyössä, EO:n toiminnassa, mainitse paikkakunta)
* jos olet hakenut aiemmin EO:n aktioon
* jos olet ollut mukana jonkun toisen järjestön aktiossa tai esilähetyskoulutuksessa
* suosittelijan nimi ja yhteystiedot
* jotain muuta mitä haluat kertoa

Jos sinulla on jotain mikä mietityttää aktioon tai hakemiseen liittyen, niin vastaamme parhaamme mukaan myös kysymyksiin ennen hakuajan umpeutumista. Olisiko nyt sinun vuorosi lähteä toteuttamaan suurta tehtävää?

Terveisin, Aleksi Kuokkanen, EO:n pääsihteeri
Johannes Häkämies, EO:n lähetyspappi